Advocaat of Mediator?

Ook zakelijke- of bedrijfsconflicten kunnen via mediation in veel gevallen effectief en snel worden opgelost. In tegenstelling tot een gang naar de rechtszaal, wat vaak veel negatieve energie kost en waarbij veel tijd verloren gaat. Wanneer een zakelijk conflict uit de hand loopt, wordt daarom vaak voor bemiddeling via mediation gekozen. Mijn ervaring is dat een probleem op een gegeven moment niet alleen meer om de inhoud gaat, maar vooral nog te maken heeft met de onderlinge relatie.
Door mijn jarenlange ervaring weet ik hoe we dergelijke problemen moeten benaderen en kunnen oplossen. Denk hierbij aan:
  • geschillen aangaande contracten of financiële kwesties
  • geschillen tussen aandeelhouders
  • geschillen met OR of vakbond
  • familiekwesties aangaande bedrijfsopvolging
  • fusies, overnames
  • reorganisaties
  • etc.

Mediation aanpak bij zakelijke problemen

Ik zal bij de gesprekken aansluiten als neutrale gesprekspartner, dit in tegenstelling tot andere vormen van juridische conflicthantering. De mediator fungeert als gespreksleider, procesbewaker en bemiddelaar. Uiteraard stuur ik directief bij als de partijen dreigen vast te lopen.
De neutraliteit is van groot belang aangezien de partijen gezamenlijk gebruik maken van mijn diensten. De achterliggende gedachte is dat de betrokkenen zelf tot overeenstemming proberen te komen. En afspraken die hierop betrekking hebben gaan vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.
Het mediation traject dat wij doorlopen bij het oplossen van zakelijke mediation kent meerdere fasen. Hierbij zal de eerste fase worden gebruikt voor een inventarisatie om het conflict in kaart te brengen. Dit is van belang om een beeld te schetsen van de ontstane situatie maar ook om af te stemmen of de betrokken partijen hetzelfde beeld hebben over de situatie. Als de situatie in kaart is gebracht, wordt de aandacht verlegd naar de mogelijke oplossingen waarvoor gekozen kan worden om een conflict weg te nemen. Hierbij wordt helder gemaakt welke consequenties deze oplossingen kunnen hebben voor de betrokken en de onderlinge relaties.
Voorwaarde voor succes is dat de partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, zich kwetsbaar durven op te stellen en hun standpunten kunnen relativeren. Als men hiertoe bereid is, dan liggen er effectieve oplossingen voorhanden.